บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
3
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.4
เงินดี 3.4
สังคมดี 3.9
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
มนุษยศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.2
“ ทำความเข้าใจระบบของบริษัท และตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย (ระบบบริษัทเป็นแบบญี่ปุ่น) ”
มีความกดดันสูง มีความท้าทายตลอดเวลา และเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฝึกงาน
ชีวิตดี
บริษัทมีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานอย่างเช่น การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ทางบริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรักสุขภาพ และปลอดภัยจากโรคติดต่อ เมื่อมีเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่จะกระทบงานผลิต บริษัทจะรีบจัดการวัคซีนหรือวิธีทางเพื่อป้องกันพนักงานทุกคน หากสามารถปรับตัวและทำงานได้ เหมาะสำหรับคนที่กำลังสร้างตัว เพราะมีหอพักราคาสำหรับพนักงานให้พักอาศัย และสถานที่ตั้งเหมาะแก่การมาทำงานเพื่อเก็บเงิน
งานดี
มีความท้าทายตลอดเวลา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17 ต.ค. 2023
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.2
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.2
“ ได้ทักษะในการทำงานใหม่ๆ ”
ชีวิตดี
มีวิสัยทัศในการอยู่กับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น ทำให้การทำงานสะดวกสบาย
เงินดี
ผลตอบแทนเหมาะสมกับการทำงาน
สังคมดี
อยู่กันเหมือนพี่น้องคอยช่วยเหลือกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14 มิ.ย. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.2
“ สวัสดิการดีมาก ”
ชีวิตดี
มีวินัย และรับผิดชอบต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ
งานดี
มีความพร้อม และทันสมัย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 มิ.ย. 2020