บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
13
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดีมาก เงินเดือนปานกลาง โบนัสค่อนข้างสูง การเมืองและนะบบอุปถัมภ์มีพอสมควร ”
ชีวิตดี
องค์กรดี ถ้าอยู่ในส่วนงานที่ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนอย่างเป็นธรรมก็จะเจริญก้าวหน้าดีทีเดียว
งานดี
กลางๆ เทคโนโลยียังไปไม่ถึงบุคลากรเท่าที่ควร ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังไม่ดีนัก
เงินดี
สวัสดิการดีมาก เงินเดือนกลางๆ โบนัสค่อนข้างดี
สังคมดี
ผู้บังคับบัญชายังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะสอนงานได้ ตำแหน่งที่ได้ไม่ได้มาจากความสามารถ แต่มาจากการอุปถัมภ์
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
9 ก.พ. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานดี เงินดี เที่ยวฟรี ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
17 ก.ย. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
16 ก.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีระบบการทำงานที่ดี ”
ชีวิตดี
ชีวิตคุณจะดี ถ้าไม่มีโอ
เงินดี
โบเยอะ ฐานน้อย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 มี.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี โบนัสเยอะ ”
งานเยอะเกินคนที่มี ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องทำโอที ทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติ จึงทำให้สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลดีเลยทีเดียว (เมื่อเทียบกับที่อื่น) ตารางการทำงานมีวันเสาร์บ้างในบางเดือน วันหยุดช่วงเทศกาลมักจะให้เยอะ เพราะเอาไปเพิ่มบางเสาร์ทำงาน เพื่อนร่วมงานดี สไลต์การทำงานญี่ปุ่น เข้างานตรงเวลา ออกกำลังกายตอนเช้า แสดงความคิดออกนอกรอบค่อนข้างยาก
ชีวิตดี
งานเยอะเกินคนที่มี ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องทำโอที ทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติ จึงทำให้สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลดีเลยทีเดียว (เมื่อเทียบกับที่อื่น) ตารางการทำงานมีวันเสาร์บ้างในบางเดือน วันหยุดช่วงเทศกาลมักจะให้เยอะ เพราะเอาไปเพิ่มบางเสาร์ทำงาน เพื่อนร่วมงานดี สไลต์การทำงานญี่ปุ่น เข้างานตรงเวลา ออกกำลังกายตอนเช้า แสดงความคิดออกนอกรอบค่อนข้างยาก
เงินดี
โบนัสให้เยอะ แต่ base salary ค่อนข้างน้อย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
2 ก.พ. 2022