บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 4.8
งานดี 4.8
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ ดีมากๆ ”
เป็นแบบครอบครัท่อยทีถ่อยอาศัย
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตเป็นไปด้วยดี มีความสุขและมีแนวทางที่ดี ในการปฏิบัติ ฯลฯ
งานดี
ดีมากๆ
เงินดี
ให้ตามประสบการณ์และความสามารถตามโครงสร้างบริษัทฯ
สังคมดี
ดีเยี่ยม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 มี.ค. 2023
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
“ งานดี สังคมดี สบายใจที่จะมาทำงาน ”
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถ เป็นบริษัทที่ความเครียดน้อย แรงกดดันไม่มาก ทุกคนที่นี่เป็นกันเอง ทั้งพนักงาน และผู้บริหาร
ชีวิตดี
ทำการลาต่างๆ ได้ง่าย ลาได้สมเหตุสมผล เข้าใจพนักงานเวลาทำเรื่องลา ให้อิสระในการทำงาน
งานดี
เป็นงานที่สนุก ท้าทาย ไม่กดดันมาก ให้โอกาสในการเสนอข้อชี้แนะและความเห็น รับฟังพนักงาน
เงินดี
มีโอที มีค่าคอม (สำหรับบางตำแหน่ง) ผลตอบแทนค่อนข้างดี
สังคมดี
สังคมดี เพื่อนน่ารัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย รับฟังพนักงาน เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
27 มี.ค. 2023