บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เอเชีย จำกัด
4
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.2
เงินดี 4.1
สังคมดี 4.6
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการดีมากและมีบรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง ”
บริษัทให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานรวมถึงครอบครัว พนักงานมีหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้วัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศภายในออฟฟิศค่อนข้างเปิดกว้าง
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตค่อนข้างดี สามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้ง่าย เนื่องจากบริษัทมีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่นและสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid
เงินดี
สวัสดิการอยู่ในระดับดีมาก เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 100, มีการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสทุกปี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
19 ส.ค. 2023
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.2
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.2
“ เป็นบริษัทที่มั่นคงและสวัสดิการดีมาก ”
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานทุกวัน เพราะเพื่อนร่วมงานมีทั้งชาวญี่ปุ่นและASEAN
งานดี
ได้เรียนรู้งานหลายๆด้าน และสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองในงานได้อย่างเต็มที่
เงินดี
สวัสดิการดีมาก โดยเฉพาะเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการทำงานอบอุ่น หัวหน้าคอยแนะนำและสนันสนุนในการทำงานอยู่เสมอ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12 มิ.ย. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.5
“ สวัสดีการดีมาก มีความมั่นคง ”
11111111111111111
ชีวิตดี
Work-life balance ดี สามารถแบ่งเวลางานกับชีวิตส่วนตัวได้ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเคารพเวลาส่วนตัว ไม่โทรตามนอกเวลางาน
งานดี
เห็นภาพคอร์สการเรียนรู้ตั้งแต่วันปฐมนิเทศว่าต้องเรียนรู้ด้านไหนเพิ่มเติมบ้าง
เงินดี
บริษัทให้ค่าตอบแทนอยู๋ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ มีเงินซัพพอร์ตค่าอาหารและค่าเดินทาง ส่วนที่ประทับใจที่สุดคือค่ารักษาพยาบาลที่ cover ทั้งพนักงานแบบ 100% รวมถึงครอบครัวด้วย
สังคมดี
ในฐานะพนักงานที่ทำงานมาเกือบ 1 ปี สังคมที่นี่ค่อนข้างเปิดกว้างทางความคิด มีเหตุผล และให้การสนันสนุนเป็นอย่างดี แทบไม่เจอคน Toxic เลย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
9 มิ.ย. 2023
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.7
“ สวัสดีการดีมาก เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ต่างจากมุมมองของคนไทย ”
หากสนใจในบริษัทนี้ แต่กังวลว่าจะมีลักษณะการทำงานที่ Conservative อาจจะต้องพิจารณาใหม่ เนื่องจาก มีเพื่อนร่วมงานในบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า 5 ประเทศ สัดส่วนของคนไทย เทียบกับชาวต่างชาติ 60:40 ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ให้ความรู้สึกไม่เหมือนองค์กรญี่ปุ่น แต่เป็นองค์กรที่มีความเป็นสากลมากกว่า ภาษาหลักในการทำงาน สัดส่วน ภาษาไทย:ภาษาอังกฤษ 50:50 ซึ่งเหมาะกับการฝึกภาษาเป็นอย่างมาก
ชีวิตดี
เป็น
เงินดี
โดดเด่นเรื่องสวัสดิการ ที่สามารถซัพพอร์ท ตัวพนักงานและ ครอบครัวได้ โบนัส อาจจะไม่เท่าโรงงานผลิต เพราะ เป็นบริษัท Trading แต่สัดส่วนเงินเดือน จะสูงกว่าโรงงานผลิตทั่วไป
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 มี.ค. 2023