บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
5
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.4
งานดี 4.1
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.3
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
“ มีงานที่ท้าทาย สามรถเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆได้จากการทำงาน ”
การทำงานเป็นทีม ทำงานตาม process มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาต่างได้ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 เม.ย. 2024
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ งานดี เพื่อนร่วมงานดี หัวหน้าดี บริษัทดี ”
-บรรยายกาศการทำงานดี รุ่นพี่สอนงานละเอียด ไม่มีเสียงดังโวยวาย -มีสวัสดิการอาหารฟรี มีรถรับส่ง ทำให้มีเงินเก็บ -มีการปรับประจำปี เบี้ยเลี้ยง และโบนัสการันตี -มีการจัดงานเลี้ยงทุกปี
ชีวิตดี
บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล(ไทยแลนด์)จำกัด เป็นบริษัทต่างชาติ มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องงานและคุณภาพชีวิตพนักงาน มีสวัสดิการที่ดี และเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน มีอาหารกลางวันและตอนเย็นฟรี และมีรถรับส่ง
งานดี
บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งให้ความรู้กับพนักงานอยู่เสมอ
เงินดี
ผลตอบแทนเหมาะสมกับทุกคน มีการปรับเพิ่มเงินเดือนและโบนัสการันตีทุกปี
สังคมดี
สังคมในบริษัทดีมาก รุ่นพี่ในบริษัทเป็นกันเอง สอนงานคนใหม่อย่างไม่มีอคติ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 พ.ย. 2023
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.2
“ สังคมดี สวัสดิการดี คุณภาพชีวิตในบริษัทดี ”
บรรยากาศในบริษัทถือว่าดี คุณภาพชีวิตในบริษัทดี โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานดี แต่โอกาสเติบโตด้านความมั่นคงค่อนข้างน้อย
ชีวิตดี
บริษัทส่งเสริมสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีความสะดวกสบายในการทำงานทุกรูปแบบ และส่งเสริมสุขภาพของพนักงานตั้งแต่เรื่องของ safety เพื่อลดและป้องกันการเสียสุขภาพไปจนถึงการสร้างเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย มีการจัดสร้างห้องพักพนักงานและฟิตเนส อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบสถาณูปโภคที่ดีและใหม่ มีการรักษาความสะอาดที่ดีจากการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับ
งานดี
ความท้าทาย โอกาสสร้างผลงาน และสร้างความเป็นมืออาชีพ ขึ้นกับแผนกที่ได้ทำงาน
เงินดี
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โอกาสในการเติบโตในด้านความมั่นคงจะค่อนข้างช้า เนื่องจากเงินเดือนที่ค่อนข้างน้อย-ปานกลาง เมื่อเทียบกับงานและความเสี่ยงอันตรายของงานถือว่ายังไม่คุ้มค่ามากนัก แต่บริษัทมีการปรับสวัสดิการเพื่อพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สังคมดี
น่าจะขึ้นกับแผนก แต่ภาพรวมเมื่อมองจากการร่วมงานกันระหว่างแผนก ถือว่าได้รับสังคมการทำงานที่ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22 พ.ค. 2023
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 2.5
สังคมดี 5.0
“ สังคมดี เด็กจบใหม่ได้รับโอกาสและประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสเติบโต ”
ชีวิตดี
สังคมดี ให้ความช่วยเหลือ อยู่แบบครอบครัว
งานดี
มีหน้าที่การทำงานชัดเจน สามารถรับผิดชอบงานได้ถือว่าผ่านเกณฑ์
เงินดี
ผลตอบแทนอยู่ในระดับกล่างค่อนไปทางต่ำกว่าตลาด
สังคมดี
เป็นสังคมการทำงานที่ดีมาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 ธ.ค. 2021
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 3.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.2
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
20 พ.ค. 2020