บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
5
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานอาจไม่ได้ท้าทายมากนัก แต่ผลตอบแทนดี และ life balance and healthy ”
ผู้บริหารให้เกียรติ ทุกคนรู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบของตัวเอง บรรยากาศการทำงานจึงไม่มีความกดดันอะไร
ชีวิตดี
ตั้งแต่ทำงานมา คำว่า life balance ที่แท้จริงคือการทำงานที่นี่
งานดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะระบบงานหลักๆ นั้น ทำงานบน plate form ที่สะดวก โดยรวมแล้วมีความสุขมากครับ
เงินดี
เป็นบริษัทที่มีค่าตอบแทนสูงเกินระดับปานกลางสำหรับตำแหน่งงานในระดับเดียวกัน
สังคมดี
ที่ไหนมีคนที่นั่นก็มีการเมือง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
9 ก.พ. 2023
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ โรงเรียนอนุบาลตลอดกาล ”
โรงงานเพิ่งมาแค่ 2 ปี ถ้าไม่ใช่เพราะโควิด 19 และถ้าไม่ใช่เพราะอยู่ในเขตฟรีโซน เราจะรุ่งแน่นอน
ชีวิตดี
ดีมาก ให้อิสระในการทำงาน หากอยากแสดงความสามารถความคิดเห็น ทำได้ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอและให้โอกาสเสมอ ไม่แบ่งมาตรฐานพนักงานเท่าเทียมกัน ให้โอกาสเรียนรู้งานหลายอย่างทุกเรื่องขององค์กร ให้เกียรติ์พนักงานทุกคน ที่สำคัญวันหยุดเป็นวันพักผ่อนของครอบครัว สิ่งที่ผู้บริหารให้พนักงานทุกคน
งานดี
ให้โอกาสทำงานเต็มที่และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ให้ลงมือทำได้เองโดยไม่แทรกแซงแต่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เงินดี
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อบริษัท
สังคมดี
ดีมาก เราจะคุยทะเลาะกันเรื่องงานในแง่ความคิดเห็นและลักษณะการทำงานของแต่ละคนแต่ละแผนก แต่สุดท้ายเราจะค่อย ๆ คุย ๆกัน เข้าหากัน ฟังความคิดเห็นและร่วมกัน ช่วยกันทุกทางที่มีโอกาสและเป็นไปได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
14 ส.ค. 2021
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
3 ส.ค. 2021
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานท้าทาย สังคมดี ”
สังคมดี
พึ่งพาช่วยเหลือ สนับสนุนกันในระหว่างหน่วยงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29 มิ.ย. 2021
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
11 พ.ค. 2020