บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด (FB BATTERY)
12
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น ”
ทุกคนน่ารัก และทำงานร่วมกันเป็นทีม โบนัสดี
ชีวิตดี
สภาพโดยรวมถือว่าดีมาก ที่ HR ให้การสนับสนุนและดูแลพนักงานใหม่เป็นอย่างดี และมีกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนและส่งแสริมพนักงานตลอดเวลา
งานดี
หัวหน้างานสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กล้าคิด กล้าทำ และล้าแสดงออก
เงินดี
บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ดี โบนัสตามผลประกอบการที่ดี การประเมินไปตามผลการปฏิบัติงานจริง ตามคำที่ว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
สังคมดี
-เพื่อนร่วมงานสังคมเกื้อหนุนในการทำงาน Working as a team -หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายถอดงานได้อย่าดี แบบ Coaching และแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องได้อย่างดียิ่ง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17 มิ.ย. 2021
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เป็นงานที่มั่นคง ”
ผลตอบแทนดี (โบนัสรายปี )
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19 ม.ค. 2022
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ จัดว่าเป็นบริษัทที่ดี ”
มีความประทับใจเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน สวัสดิการ
ชีวิตดี
ดีมากค่ะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลพนักงานได้ครอบคลุมทุกด้าน
งานดี
โดยรวมแล้วดีๆ มาก เป็นระบบ
เงินดี
โดยรวมดีมาก
สังคมดี
โดยรวมดีมาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 พ.ค. 2020
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บรรยากาศการทำงานและสวัสดิการดี ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดีพอสมควร
งานดี
การทำงานที่นี่บรรยากาศของเพื่อนร่วมงานและการทำงานดี ช่วยเหลือกันดี และบริษัทฯส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
สวัสดิการที่ได้รับถือว่าแตกต่างจากที่อื่น หากเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน อาจจะไม่หวือหวา แต่ถ้าเป็นสวัสดิการอื่นๆเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่อนข้างดีกว่าที่อื่น
สังคมดี
ในส่วนที่รับผิดชอบต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก หัวหน้าจะมีส่วนในการสนับสนุนและดูแล
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
26 ม.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี สังคมดี ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดี มีกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาภายใจ การประกวดร้องเพลง กิจกรรมวันลอยกระทง การทำงานไม่เครียดจนเกินไป แต่ละแผนกมีการประสานงานช่วยเหลือกันดี
เงินดี
สวัสดิการที่ได้รับค่อนข้างดี สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสหกรณ์ออมทรัพย์ และโบนัสต่อปีค่อนข้างสูง
สังคมดี
เป็นสังคมแบบครอบครัว พนักงานแต่ละแผนกยินดีช่วยเหลือกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29 พ.ค. 2020