บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
13
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ประทับใจมากๆในการได้ทำงานกับบริษัทนี้ ”
ผู้บริหารดี มีคุณธรรม ระบบดีและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ ค่าตอบแทนและ สวัสดิการดีที่สุด ให้ความอบอุ่นมั่นคงและมั่นใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ชีวิตดี
เป็นบริษัท ที่ให้สวัสดิการดีมาก มีโบนัสทุกปีๆละ3-5 เดือน ให้ความมั่นคงกับชีวิตลูกจ้าง รายเดือน ดีที่สุดครับ
งานดี
มีระบบงานที่ดีมาก และส่งเสริมพนักงานที่ตั้งใจทำงาน ให้มีความก้าวหน้า และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมการทำงานอยู่เสมอ
เงินดี
ดีที่สุด ทั้งเงินเดือนและโบนัส เพิ่มทุกปี
สังคมดี
เป็นสังคมที่ดี มีความสามัคคี เคารพและให้เกียรติ กันเสมอ ถึงแม้จะต่างหน่วยงานกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
1/5
โอกาสสร้างผลงาน
1/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
21 มี.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการค่อนข้างดี รายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย ”
มีโอกาสเติบโต อย่างต่อเนื่อง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 พ.ค. 2022
ออกแบบ / สถาปนิก
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
ถ้าปรับตัวกับสังคมและสภาพแวดล้อมได้แล้ว จะสามารถอยู่ได้ยาวๆ
ชีวิตดี
ช่วงที่งานมากหน่อยอาจจะทำงานถึง12ชม. และบางวันหยุดอาจจะต้องเข้ามาทำบ้าง
งานดี
โดยรูปแบบการทำงานจะเน้นที่การส่งงานให้ทันเวลาและดูแลงานครอบคลุมทุกส่วน(ตามตำแหน่งหน้าที่) ส่วนเนื้องานอาจจะไม่ค่อยได้แสดงฝีมือมากนัก
เงินดี
เบิกค่าล่วงเวลาและค่าเดินทางได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
1 ก.ย. 2019
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เงินเดือนน้อยไปสำหรับบางคน ”
มั่นคง
ชีวิตดี
มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับ
งานดี
ดีสำหรับคนที่ตรงสายครับ
เงินดี
ไม่ดีเท่าที่ควรนอกจากโบนัส
สังคมดี
ก็ดีครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
11 ก.พ. 2020
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ปรับปรุงสวัสดิการ ”
ควรให้โอกาสทำงานแบบอิสระไม่ควรกำหนดกฏเกณฑ์ อะไรยุ่งน่ารำคาญ
ชีวิตดี
Very good
งานดี
No comment
เงินดี
No comment
สังคมดี
มีบางอย่างควรปรับปรุงอย่าเร่งด่วน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
21 พ.ค. 2020