บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 4.8
งานดี 4.6
เงินดี 2.6
สังคมดี 4.1
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.2
“ ท้าทายดีค่ะ ”
ชีวิตดี
ลาง่าย แต่ ชั่วโมงทำงานต่อวันเยอะ เข้า 8.00-18.00 และวันเสาร์อีกครึ่งวัน
งานดี
ในตำแหน่งที่ทำต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบ ต้องรับผิดชอบทุกอย่างซึ่งบางอย่างก็เกินหน้าที่ หัวหน้าไม่ค่อยอยู่และปรึกษาไม่ได้
เงินดี
เงินเดือนขึ้นตาม kpi ที่แต่ละคนเป็นคนตั้งเอง หากตั้งเขาทางตัวเองและประเมินได้คะแนนเยอะก็จะปรับเยอะ ฐานเงินเดือนต่ำ แต่จะได้ค่าอย่างอื่นเข้ามาแทน ส่วนโบนัสจะคิดตามฐานเงินเดือน ได้ตามจำนวนลำดับปีที่ทำงานลดหลั่นกันไป
สังคมดี
ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ เพื่อนๆพี่ๆในแผนกให้ความคิดเห็นดีและช่วยเหลือตลอด เพื่อนร่วมงานเป็นวัยไม่เกิน 40 เข้ากันได้ดี แต่ต่างแผนกบางครั้งประสานงานยากไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
13 มิ.ย. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 2.5
สังคมดี 5.0
“ สังคมดี มีความสุขกับงาน ”
อยากแนะนำผู้ที่เริ่มงานใหม่ได้มาลองทำ ที่นี่ให้อิสระทางความคิด และได้พัฒนางานได้จริง ยอมรับความคิดเห็นมาก
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตในการทำงานดี บริษัทจัดสรรเวลาให้ทำกิจกรรม ด้านอื่นๆ เผื่อให้นำมาใช้กับหน้างานได้ หลากหลายรูปแบบ และได้งานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งคนและเพื่อนรวมงานก็ดีตามไปด้วย
งานดี
นโยบายชัดเจน คำนึงถึงลูกค้าและบุคลากรเป็นหลัก
เงินดี
ผลตอบแทนขึ้นน้อยเนื่องจากขึ้นกับคะแนนประเมิน และผลการปฏิบัติเอง ที่ตั้งเกณฑ์ ตามปีก่อนหน้า ทำให้บ้างเรื่องดีสุดได้ถึงระดับนี้ แต่คอนเซปจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ถ้าบ้างอย่างมากเกินไป
สังคมดี
ดีมาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14 มิ.ย. 2021