บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
3
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ดีมากค่ะ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ย่อมทำให้เราทำงานได้ดี ”
ชีวิตดี
สภาพแวดล้อมการทำงานดี พี่ๆพนักงานมีความเป็นกันเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นหลัก ดีมากค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 ก.พ. 2022
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บริษัทที่ดีและเพียบพร้อมทุกด้าน ”
ชีวิตดี
การทำงานกับบริษัทนี้ดีมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการ ผลตอบแทน กิจกรรม บรรยากาศการทำงานทุกอย่างดีมากๆ ถือว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่รักและใส่ใจพนักงานเสมอ หากมีโอกาสขอให้ลองร่วมงานดูค่ะ
เงินดี
ดีมากทั้งผลตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ
สังคมดี
ดีมาก เพื่อนร่วมงานต่างวัยค่อนข้างมาก แต่บริษัทพยายามจัดกิจกรรมมากมายเพื่อลดช่องว่างทางอายุ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ ทุกคน ทุกวัย และทุกตำแหน่งสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างสบายใจ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 พ.ย. 2021
บัญชี
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ องค์กรดี พนักงานดี มีความรักองค์กรและบุคคลากร ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 ก.ค. 2019