บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 4.2
งานดี 3.5
เงินดี 3.8
สังคมดี 4.4
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.7
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
“ ว่ากันว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด ”
เป็นที่ๆ เหมาะกับการทำงานที่แรก หรือ เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างมาก จากเนื้องานที่ทำ ถ้าคนตั้งใจสามารถได้รับความรู้อย่างมาก เพื่อนำมาประกอบการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดี ของกินค่อนข้างหายาก แต่สั่งง่าย การลาไม่มีปัญหา การใช้ชีวิตสะดวกสบาย (ไม่นับรถติด)
งานดี
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ มีความท้าทายสูงมากก รับผิดชอบสูงมากก หน้าที่รับผิดชอบสูงมากก ต้องดูตั้งแต่ซื้อ จนจบกระบวนการล้มละลายขายทอด มีระบบช่วยได้พอสมควร แต่การแก้ไขการก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจจะกำหนด โดยสรุปแล้ว เป็นงานที่ให้ความรู้ และทักษะดีอย่างมาก
เงินดี
ในตัวฐานเงินเดือนยังไม่สมเหตุสมผลกับงาน แต่มี incentive พอแบ่งเบาได้บ้าง แต่ยังมีความห่างระหว่างคน Gen เก่า กับ Gen ใหม่ ที่ไฟในการทำงานต่างกัน รับผิดชอบต่างกัน เงินเดือดผิดกันมาก
สังคมดี
เป็นบริษัทที่มีความช่วยเหลือกันดีมาก สังคมดีมาก อยู่กันแบบพี่น้อง ที่ช่วยเหลือกัน เข้าใจกัน การเมืองน้อยแล้ว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
5 มิ.ย. 2024
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 3.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
“ มีงานหลากหลายหน้าที่ในตำแหน่ง ทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน ”
ส่งเสริมให้หนักงานมีความรับผิดชอบหลายหน้าที่ ในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
20 พ.ค. 2024
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.5
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
“ สังคมดี เงินเดือนขึ้นเรื่อยๆ มีโบนัส และมี Incentive เฉลี่ยไตรมาสละ 6,000 บาท ”
มีการสอนงาน ปฐมนิเทศ อบรม/สัมมนา อยู่กันแบบพี่น้อง ออฟฟิศเดินทางง่ายใกล้ BTS
ชีวิตดี
สังคมดีอยู่กันแบบพี่น้อง
เงินดี
ขึ้นอยู่กับ Performance เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 3 - 8% โบนัส 3 - 5 เดือน
สังคมดี
สังคมดีเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ก.ค. 2023
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 2.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
“ ดีมากค่ะ ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22 ส.ค. 2022
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการดี ”
ชีวิตดี
องค์กรดีวัฒนธรรมองค์กรดีมากๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 พ.ค. 2022