บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
15
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดีมาก สภาพแวดล้อมดี ผู้บริหาร เจ้าของบริษัทมีวิสัยทัศน์ ”
ข้อเสียคือผู้ร่วมงาน สภาพแวดล้อม หัวหน้างาน (บางแผนก)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
1/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
28 มิ.ย. 2020
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ หัวหน้าให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก งานมีความท้าทายอยู่เสมอ ”
เพื่อนร่วมงานดี คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
4 เม.ย. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ดูแลพนักงานดีมาก มั่นคง ”
บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนครอบครัว
ชีวิตดี
ดีมากครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
21 มี.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ความก้าวหน้าในสายอาชีพดี เพื่อนร่วมงานดี ”
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21 ก.ค. 2021
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ เพื่อนร่วมงานดีมาก สวัสดิการดี ”
ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่ โดยรวมแล้วทุกอย่างดีหมด แต่หากอยู่ต่างจังหวัดที่ระยะห่าฝงจากโรงงานมากกว่า 300 km คงไม่ค่อยโอเค เนื่องจากจะไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านไปหาครอบครัว หากจะกลับก็กลับได้ไม่นาน และด้วยวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ ก็ถือว่าน้อยมาก แทบจะไม่ได้หยุดพักผ่อนเลย
ชีวิตดี
มีชีวิตการทำงาน ทั้งที่ทำงาน และบ้านพักที่ดี ข้อเสียคือการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์, วันลาพักร้อนอยู่ระดับปานกลาง(เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น), ช่วงฤดูหีบอ้อย (พ.ย. - เม.ย) แทบจะลาพักร้อนไม่ได้ ทั้งๆที่เป็น high season
งานดี
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายจะหลากหลาย ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อกับงาน และยังมีเวทีเพื่อนำเสนอผลงานประจำทุกปี อีกทั้งส่งเสริมให้เราสามารถคิดโปรเจค เพื่อปรับปรุง แก้ไขกระบวนการผลิต งานซ่อมบำรุง ให้ดียิ่งขึ้น
เงินดี
รายได้จะอยู่ในระดับปานกลาง โบนัสก็ระดับปานกลางค่อยไปทางน้อย (2.x - 3.0 เดือน)​ ส่วนสวัสดิการค่อนข้างดี มีข้าวให้ทาน 3 มื้อ/วัน, มีบ้านพักพนักงาน ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟรี 60 หน่วยแรก ที่เหลือหน่วยละ 2.xx บาท
สังคมดี
สังคมในบริษัทนี้ดีมาก ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีจิตใจที่ดี พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
31 มี.ค. 2020