บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
3
รีวิวจากพนักงาน
3.5
คะแนน
Dream Company
1 YOU SAY Flower of hearts
ดี

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 3 รีวิว
flower of heart

3.5

Dream Company
flower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.5
งานดี 3.6
เงินดี 2.3
สังคมดี 3.3
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.5
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.5
“ We are own the outcome not a task. ”
เราต้องมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จเท่านั้น ท้าทายตัวเองเพื่อดึงศักยภาพออกมา เพื่อข้ามขีดจำกัดของเรา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12 พ.ย. 2023
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
1.6
ชีวิตดี 1.6
งานดี 3.5
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.2
“ ทำงานเกินขอบเขต ”
ได้คิดว่ามาเอาประสบการณ์เพิ่มเติมได้ทำทุกอย่างที่ผู้นำสั่ง เเละได้เพื่อนร่วมงานที่ดี
ชีวิตดี
สวัสดิการดี คนระดับพนง.ดีเป็นกันเองเหมือนครอบครัว แต่ทางบริษัทไม่ค่อยมีนโยบายส่งเสริมความกาวหน้าแก่พนักงานให้เติบโตในตำแหน่งงาน
งานดี
ไม่มีมาตรฐานในการให้สวัสดิการแก่พนักงาน
เงินดี
ตำกว่าเกณฑ์
สังคมดี
ดีในระดับนึง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
21 ก.ค. 2021
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 3.0
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.2
“ สถานที่ฝึกได้ดี ”
คุณจะได้ทำทุกเมื่อความสามารถคุณพร้อม
ชีวิตดี
บริษัทเก่าแก่ มีคนเก่าอยู่มาก ดังนั้นวิสัยทันคนรุ่นใหม่ที่ฉายาแว้วคงเหนื่อยมาก เพราะต้องสู้ความผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากพอสำควร
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12 พ.ค. 2020