บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.4
งานดี 4.3
เงินดี 3.9
สังคมดี 4.4
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 3.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.2
“ เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง และมีความก้าวหน้า ”
ผลตอบแทนและการเติบโตขึ้นอยู่กับความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
ชีวิตดี
บริษัทสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ Work-life balance ของพนักงาน
งานดี
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในสายงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง
เงินดี
มีสวัสดิการและการช่วยเหลือสำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับ
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้อยู่ต่างทีม สามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 พ.ย. 2022
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
“ ขอบคุณมากโอกาส สำนึกบุญคุณเสมอ แม้มีโอกาสตอบแทนได้น้อย ”
งานดี
ขึ้นอยู่กับหัวหน้าแต่ละทีม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
5 ก.ค. 2022
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ นายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ”
-ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ -บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ดี -ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอีกหลัง ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง บริษัทดูแลพนักงานอย่างดี คอยรับฟัง สอบถามปัญหาต่างๆและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ชีวิตดี
DTGO เป็นองค์กรแห่งความดีที่มุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของคนไปพร้อม ๆ กับมีจิตใจที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสิ่งบนโลกนี้ ที่ DTGO สอนให้สมาชิกทุกคนทำงานและยึดมั่นตามค่านิยมหลักขององค์กร คือ -Dynamic การรักษาคำพูดและรักษาเวลา -Teamwork การช่วยเหลือต่อผู้ร่วมงานเสมอ สวัสดิการดี นอกจากจะให้แก่สมาชิกองค์กรแล้วยังมีสวัสดิการสำหรับครอบครัวของสมาชิกองค์กรด้วย
งานดี
DTGO ส่งสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท "เราจะเป็นองค์กรสากลอมตะที่สร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจดีงามให้ทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก"
เงินดี
-แม้ในสถานณ์โควิด บริษัทก็ไม่ทิ้งพนักงานแต่ยังคงมีการปรับเงินเดือนประจำปี และโปรโมทตำแหน่งและปรับเงินเดือนพิเศษในทุกๆไตรมาส 1 ของปี -สวัสดิการดี นอกจากจะให้แก่สมาชิกองค์กรแล้วยังมีสวัสดิการสำหรับครอบครัวของสมาชิกองค์กรด้วย
สังคมดี
-ที่นี่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นทางเมืองได้หากการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่องานและอยู่นอกเวลาการทำงาน -ที่ DTGO เน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม -พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 เม.ย. 2022
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ ได้พัฒนาตัวอยู่เสมอ รับความท้าทายใหม่ ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
16 ก.พ. 2022
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.0
“ เป็นบรที่ให้ผลตอบแทน ให้โอกาศ และให้ประสบการณ์ทุกอย่างได้ดีเลยค่ะ ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดีมากเลยค่ะ แทบทุกด้าน ตอบโจทย์ชีวิตสมัยนี้มาก งานดี เงินดี ครอบครัวก็โอเคตามมาค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
23 เม.ย. 2020