บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
143
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ความท้าทายในงานเจอบุคคลใหม่ๆ ”
เป็นบริษัทที่ดีอีกบริษัทหนึ่งในเรื่องบริการ
เงินดี
คุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร
สังคมดี
ค่อนข้างอบอุ่น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
1/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 มิ.ย. 2020
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ วัฒนธรรมดี ”
การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ชีวิตดี
ดีมาก
งานดี
งานดีกิจกรรมเด่น
เงินดี
ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
20 พ.ค. 2022
บริการลูกค้า
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานมีความท้าทายอยู่เสมอ ”
-
ชีวิตดี
ดีขึ้นตามลำดับ พนักงานอยู่กันแบบครอบครัวมีปัญหาคอยช่วยเหลือ แนะนำไปในทางที่ดี
งานดี
ในแต่ละวันจะแบ่งหน้าที่งานกันอย่างชัดเจน เนื่องจากข้าพเจ้ามีระยะการทำงานที่สั้นการสร้างผลงานของข้าพเจ้าจึงไม่มี
เงินดี
นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีเงินที่ได้จากการเป็นแคชเชียร์เพิ่มเข้ามาจะคิดตามจำนวนครั้งในแต่ละเดือน โดยรวมค่อนข้างดี
สังคมดี
อยู่กันแบบครอบครัว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 พ.ย. 2021
บริการลูกค้า
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ”
เป็นที่รักของพนักงานทุกคน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 มิ.ย. 2022
งานขาย
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สนุก ตื่นเต้น และท้าทายมากๆ ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง เข้าถึงทุกคนได้ง่าย สามารถที่จะปรึกษาหัวหน้างานในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ และบริษัทมีความห่วงใยพนักงานทุกคน
ชีวิตดี
คนส่วนมากในที่ทำงานไม่ค่อยรักษากฎระเบียบ และวินัยที่ดีของการเป็นพนักงาน แต่ส่วนตัวแล้ว หนูเป็นคนที่เคร่ง และรักษากฎระเบียบได้ดีเลยรู้สึกว่า เราควรที่จะรักษาสิิ่งที่เขาสร้างมา ให้เราทำตาม ไม่ใช่ว่า ละเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติ
งานดี
งานไม่ได้เหนื่อยมาก แต่ชั่วโมงการทำงานนากมากเกินไป
เงินดี
โดยรวมดีค่ะ แต่อยากได้มากกว่านี้ประมาณ 5%
สังคมดี
มันขึ้นอยู่กับสาขาที่ได้ทำงานด้วย แต่สาขาที่หนูได้ทำงาน คือคนในสังคมดีมาก ทุกคนรักและเอ็นดูค่ะ ใจดี มีน้ำใจกันทุกคน ช่วยเหลือกันในทุกส่วนงานได้ดีเลยค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10 ก.พ. 2022