บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
41
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 41 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.8
งานดี 4.0
เงินดี 3.1
สังคมดี 3.6
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.5
“ เป็นงานที่ใช้ทักษะและความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่เคยทำเข้ามาทำงาน ”
สภาพแวดล้อมภานในและภายนอกถือว่าดี มีระเบียบ
ชีวิตดี
สภาพแวดล้อมดี อาหารการกินดี อากาศดี มีระเบียบวินัย
งานดี
สอนงานให้คนใหม่ๆได้เรียนรู้งาน
เงินดี
โบนัสน่าจะได้เยอะตามผลประกอบการ
สังคมดี
สภาพแวดล้อมของบุคลากรถือว่าดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 ม.ค. 2024
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 3.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.0
“ น่าร่วมงาน ”
ดีในระดับนึง
ชีวิตดี
รายวัน โอทีเยอะ
งานดี
ก็ดีค่อนดี
เงินดี
รายวันต้องทำโอทีบังคับ
สังคมดี
ค่อนข้างดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28 พ.ย. 2023
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
“ งานมีความท้ายทาย ”
ได้ประสพการณ์จากที่นี่ดีเยี่ยม เป็นระบบ
ชีวิตดี
สวัสดิการดี เหมาะสม บริษัทมีความมั่นคงสุง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
29 ส.ค. 2023
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ ได้รับความรู้ความสามารถ จากหัวหน้างานและ Engineer ที่ดูแลและควบคุมเครื่องจักกลที่ใช้อยู่อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก ”
หน้าที่และความรับผิดชอบ คอยดูแลควบคุมและทำการแก้ไขเครื่องจักรกลในการผลิตทั้งด้านsoftwareและHardware และ แก้ไขผ่าน aix-x-y-z ผ่าน Controller เพื่อให้เครื่องจักรกลใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และให้การผลิตเป็นไปตามแผนและได้มารตฐานและตรงกับความ ต้องการของลูกค้า
ชีวิตดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ คอยดูแลควบคุมและทำการแก้ไขเครื่องจักรกลในการผลิตทั้งด้านsoftwareและHardware และ แก้ไขผ่าน aix-x-y-z ผ่าน Controller เพื่อให้เครื่องจักรกลใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และให้การผลิตเป็นไปตามแผนและได้มารตฐานและตรงกับความ ต้องการของลูกค้า
เงินดี
ให้ผลตอลแทนได้ดีเท่าที่เคยทำงานมาก กับทุก ๆ บริษัท
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
31 ก.ค. 2023
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
“ เป็นงานที่ท้าทายตลอดเวลา หัวหน้าที่นี่ดีมาก สังคมโดยรวมดีมากๆ ”
ชีวิตดี
สังคมดีมากๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12 มิ.ย. 2023