บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 4.2
งานดี 3.9
เงินดี 3.2
สังคมดี 3.3
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.2
เงินดี 5.0
สังคมดี 1.5
“ บริษัทต่างชาติ เป็นบริษัทที่ดี ทุกคนเติบโตพร้อมกัน น่าทำงานถ้าไม่มีการเมืองภายใน ”
งานดี เงินดี สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานบางคน และบางทีมดีมาก
ชีวิตดี
- เรื่องงาน สวัสดิการดีมาก มีการต่อยอด สร้างโอกาสให้พนักงาน บางแผนก - การทำงานมีการทดเวลาการทำงานให้หากเราปฏิบัติงานเกินเวลา บางแผนก แต่ด้านในองค์มีการเมืองกันมาก หัวหน้างานบางคนเกิดการแสดงอำนาจ ทำให้พนักงานเกิดการลาออกเยอะ มีการจ้างออกเยอะ มีความไม่ยุติธรรมในบริษัท ทั้งๆที่บอกว่าเรายึดมั่นความยุติธรรม มีการทำงานที่มีความท้ายทาย และสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ แต่กลับไม่ได้มีการยอมรับ เพราะการเมืองภายใน
งานดี
เรื่องงาน สวัสดิการดีมาก มีการต่อยอด สร้างโอกาสให้พนักงาน แต่ระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงไปมา เทคโนโลยีในการทำงาน ล่าหลังมาก บล็อคทุกอย่าง ไอทีไม่ค่อย support ระบบบัญชีไม่เป็นระบบ ถ้าเปรียบเทียบกับ บ.อื่น
เงินดี
ผลตอบแทนดี ถ้า ได้กำไรถึงตามเป้าหมาย และมีโบนัส 2 รอบ มีสวัสดิการดีมากก ให้เงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมก่อนหน้าในองค์กร ดีมาก แต่เริ่มในปี 2565 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนร่วมงานจากที่มีการคอย support ทยอยลาออก และโดนจ้างออก ตอนนี้เหลือคนภายในที่ผู้บริหารเลือก และคอยก็ทำงานแบบไม่ support คนอื่น ตัวใครตัวมัน เอาตัวเองรอด งานที่ควรทำเป็นทีม กลับกลายโดนทำเดี่ยวๆ Project lead ไม่ร่วมทำงาน ทำให้คนที่ร่วมงานต่อต้อง lead ให้จบงาน มีการให้แชร์ข้อมูลงานตนเอง แต่กลับให้อีกท่านเข้ามาทำแทนผู้แชร์ผลงาน และพยามบีบให้พนักงานที่ทำงานคนนั้นลาออก โดยใช้คำพูดที่บาดลึกในใจพนักงาน มีการพยายามกดดันบีบให้คนที่ตนเองไม่ชอบลาออกโดยการเซ็นต์ ใบลาออกเอง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
1/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
8 มี.ค. 2023
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.7
“ มีผลงานให้กับบริษัท จะได้เงินเดือนปรับขึ้นเร็ว ”
บริษัทมีเทคโนโลยี ด้านการผลิตดีสินค้ามีคุณภาพ มีการทำงานเป็นทีม การตลาดออนไลน์ดี
ชีวิตดี
ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน สวัสดิการดี
งานดี
เป็นบริษัทที่ผลิตและการจัดการที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี และคุณภาพด้านอาหารสัตว์
เงินดี
ให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับกลาง
สังคมดี
อยู่ในระดับดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15 มี.ค. 2022
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 2.5
เงินดี 2.0
สังคมดี 2.5
“ ทำดูแล้วจะรู้เอง ”
ควรจัดระเบียบให้ดีกว่านี้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายากที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
8 ก.ย. 2021
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30 ก.ค. 2021
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 5.0
สังคมดี 3.5
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14 มิ.ย. 2021