โลตัส
โลตัส ประกอบธุรกิจค้าปลีก อยู่ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้บริการลูกค้ากว่า 2,000 สาขา
114
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
โลตัส
เงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: กทม. (ดอนเมือง, หลักสี่)

โลตัส
เงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: กทม. (ดอนเมือง), ปทุมธานี

โลตัส
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: สุราษฎร์ธานี

โลตัส
เงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: ระยอง

โลตัส
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล

โลตัส
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล

โลตัส
เงินเดือน: 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: สงขลา