บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน: สามารถเจรจาต่อรองได้
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สถานที่: กรุงเทพและปริมณฑล