V.S. Group
0
รีวิวจากพนักงาน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
กลุ่มบริษัท วี.เอส. เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการผลิต จำหน่ายและนำเข้าเคมีภัณฑ์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี จำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ Basic Chemical , Surfactant , Electro-Plating , Paint & Coating , Defoamer อีกทั้งเรายังเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านเคมีภัณฑ์เพื่อการบำบัดและปรับสภาพน้ำ เรามีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนเพื่อความพึงพอใจภายใต้การระบบจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการขยายตัวของธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้ที่มีความส...
ชีวิตดี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน
งานดี
สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
ดูแลพนักงานมากกว่าค่าตอบแทนประจำ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์, การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ที่อยู่
เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์