บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ เพื่อเติมเต็มชีวิตของทุกคนบนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด
86
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ที่ทรู เราเชื่อว่า “พนักงานทุกคนสำคัญ” ในฐานะบริษัทผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ เราได้ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเพราะ ทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร กับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลและเทคโนโลยี พร้อมกับการเป็นผู้นำในตลาดและตอบสนองให้ทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่งและเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทรู ออกแบบเครื่องมือสำหรับพัฒนาศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงการทำงานด้วยเทคโนโลยที่พัฒนาเองคือ

True Digital Academy สถาบันการศึกษาที่ช่วยยกระดับความสามารถให...
ชีวิตดี
เราพร้อมดูแลความเป็นอยู่ในทุกด้านของชีวิตคุณ
งานดี
ทำงานไปด้วย สนุกไปด้วย
เงินดี
พร้อมดูแลเสมือนคนในครอบครัว
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มทรูเป็นผู้นําในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจรและเป็นผู้นําธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์ สไตล์ซึ่งรวมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ คอนเทนต์ รวมถึงแพลตฟอร์มและบริการด้านดิจิทัลอื่นๆ มีจุดเด่นด้านระบบนิเวศและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครบวงจรการผสานผลิตภัณฑ์และบร...
วิสัยทัศน์
To be the leading digital infrastructure
that fully connects people, organizations,
economies and societies together to
create sustainable value for life.
พันธกิจ
• To build infrastructures that connect families, businesses and all members of society so that everyone can share and create the real value of life together.
• To seek opportunities to create the common good for Thai society and the world through a commitment
to create value for shareholders, cust...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์