บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย
22
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเ...
ชีวิตดี
ชีวิตที่ดี เริ่มได้ที่ "วิริยะประกันภัย"
งานดี
งานดี หาได้ที่ "วิริยะประกันภัย"
เงินดี
ให้พนักงานได้มากกว่าเรื่องค่าตอบแทนที่ "วิริยะประกันภัย"
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กว่า 74 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด เรา...
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม
พันธกิจ
ห้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย
ที่อยู่
เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์