Thai Yazaki Group
5
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัทเครือไทยยาซากิก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีในการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟ ชุดสายไฟในรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย บริษัทเรามุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมขั้นสูงที่มีคุณภาพและบริการที่น่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าได้

เรายังภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเรายังเน้นความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในระยะยาวกั...
ชีวิตดี
สนับสนุนคุณภาพชีวิตของพนักงาน
งานดี
เพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงานของ
เงินดี
สนับสนุนการเงินและความพึงพอใจของพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเครือไทยยาซากิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟ ชุดสายไฟในรถยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เรามุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมขั้นสูง ที่สามารถวางใจในด้านคุณภาพและบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อข้...
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ยานพาหนะ/อะไหล่
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์