ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกาลเวลาเพื่อเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด” ของคนไทย
158
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
ที่ไทยพาณิชย์ พนักงานทุกคนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดของธนาคาร
งานดี
เรามุ่งสร้างความแตกต่าง
เงินดี
ที่ไทยพาณิชย์ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้ว เรายังดูแลพนักงานของเราในด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะในเวลางานเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบด้านความสุขอื่น ๆ ของชีวิต
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กว่าศตวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ...
วิสัยทัศน์
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุ เป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” ธนาคารได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านองค์กรและการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ SCB Transformation โดยประยุกต์รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่
พันธกิจ
แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ความผูกพันระหว่างพนักงานธนาคารและลูกค้าก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคงอยู่ ธนาคารได้ตั้งศูนย์ SCB Academy เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการให้บริการ รวมถึงหล่อหลอมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและคล่องตัว เน้นการทำงานให้สำเร็จมา...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์