ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกาลเวลาเพื่อเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด” ของคนไทย
153
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ในฐานะธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกาลเวลาเพื่อเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด” ในหัวใจของคนไทยวันนี้ หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของไทยพาณิชย์ที่ถือครองใจลูกค้าเสมอมาคือ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินและการธนาคารใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่เปี่ยมศักยภาพและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าเสมอ และแน่นอนว่า หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง มีความรั...
ชีวิตดี
ที่ไทยพาณิชย์ พนักงานทุกคนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดของธนาคาร
งานดี
เรามุ่งสร้างความแตกต่าง
เงินดี
ที่ไทยพาณิชย์ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้ว เรายังดูแลพนักงานของเราในด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะในเวลางานเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบด้านความสุขอื่น ๆ ของชีวิต
เสียงจากพนักงาน
ระดมเลิศ อนันตชินะ
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
ทำงานที่ SCB มาแล้ว 4 ปี แล้วก็เล็งเห็นว่าอยากจะพัฒนาตัวเอง แล้วก็มองเห็นโอกาสว่าไทยพาณิชย์มีทุนการศึกษาให้กับพนักงาน ก็เลยเข้าร่วมโครงการ โปรแกรมที่ผมเข้าร่วม จะเป็นโปรแกรมทุนการศึกษาในการศึกษาสถาบัน...
อ่านต่อ
ณภัทร์ โรมรัน
Project Management Specialist
องค์กรนี้เป็นองค์กรที่สนุก ท้าทายมาก เปิดโอกาสให้พนักงานในหลาย ๆ ด้าน อย่างการที่ได้ทุนจากแบงค์ไปเรียนต่อ ทำให้ได้เจอคนใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ ได้ความหลากหลายทั้งในแง่วัฒนธรรมและกระบวนการคิด ซึ่งเป็นสิ่งจ...
อ่านต่อ
วิมลรัตน์ วชิรัคศศวกุล
ผู้จัดการ Structuring Sales
เราอยากจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ต่อยอดรีเซท Learning Curve ในการที่จะไปพัฒนามุมมองหรือศักยภาพตัวเองในด้านอื่น ๆ ต่อไป ประกอบกับตอนนั้นทราบมาว่าธนาคารเองก็มีโครงการในเรื่องการสนับสนุนให้พนักงานธนาคารไ...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กว่าศตวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ...
วิสัยทัศน์
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุ เป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” ธนาคารได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านองค์กรและการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ SCB Transformation โดยประยุกต์รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่
พันธกิจ
แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ความผูกพันระหว่างพนักงานธนาคารและลูกค้าก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคงอยู่ ธนาคารได้ตั้งศูนย์ SCB Academy เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการให้บริการ รวมถึงหล่อหลอมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและคล่องตัว เน้นการทำงานให้สำเร็จมา...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์