บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
งานดี
สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง
เงินดี
ตอบแทนพนักงานด้วยสิ่งที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน ทางเลือกใหม่เพื่ออนาคต มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย
เป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน
ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม
พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรธุรกิจมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืน
โดยบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในการสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างสรรค์ทรัพยากรเชิงพลวัตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์