บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
4
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขต่อการทำงาน
งานดี
ประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาบุคลากรทุกคน คือ สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เงินดี
บริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถดำรงชีพในสังคมปัจจุบัน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตอบรับความท้าทายเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยทางถนนแก่ประ...
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน
พันธกิจ
พัฒนาระบบบริการสินไหม ขยายหลักประกันสู่ประชาชน มุ่งมั่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ภาคภูมิใจคู่หลักธรรมาภิบาล
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย
ที่อยู่
เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์