บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน

ชีวิตดี
ราช กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
งานดี
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในทุก ๆ ด้านอย่างมืออาชีพ
เงินดี
ราช กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมมีชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเ...
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
พันธกิจ
- มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน
- มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- สร้างความต...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์