บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Our company is the leading renewable energy project developer in Thailand
0
รีวิวจากพนักงาน

ชีวิตดี
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขต่อการปฏิบัติงาน
งานดี
บริษัทเปิดกว้างต่อการแสดงศักยภาพของบุคลากร ทุกคนสามารถที่จะเสนอและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานได้อย่างเต็มที่
เงินดี
สวัสดิการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Our company is the leading renewable energy project developer in Thailand, an especially interested in renewable energy and investment, focusing on the Asia-Pacific region.


The renewable energy is a clean energy and environmentally-friendly. Moreover, we aim to generate a long-term return ...
วิสัยทัศน์

- To go beyond an energy provider in order to transform the world for a sustainable future.
พันธกิจ
- To conduct renewable energy that thereby ensuring sustainable growth, for enhance to confidence and fair returns with investor and shareholder.
- To enhance good corporate governance for transparency and sustainable relationships with the customers and stakeholders.
- To support social responsibil...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ที่อยู่
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์