บริษัท พี เค เค โปรเซส ซิสเต็มส์ จำกัด
0
รีวิวจากพนักงาน

ชีวิตดี
ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
งานดี
สนับสนุนการพัฒนาพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ
เงินดี
สนับสนุนความเป็นอยู่ของพนักงานด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ที่อยู่
เขตบ้านฉาง, ระยอง
เว็บไซต์