บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต (Power to Enhance Life)
20
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
Flexible
งานดี
Opportunity
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ลูกอม และธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ
พันธกิจ
Consumers: พลังเพื่อผู้บริโภค
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคในทุก ๆวัน

Business partnerships: พลังเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เราเป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย

Employees: พลังเพื่อพนักงาน
เราส...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ที่อยู่
เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์