บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
64
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เงินติดล้อเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมาเป็นอันดับต้น เราเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าลอง เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ เพราะเราเชื่อว่าบริษัทจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงถ้าพนักงานเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน
เงินติดล้อได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ Best Employer Brand และ Dream Employer of the Year ถึง 2 รางวัล จากเวที Asia’s Employer Brand Awards 2021 เวทีประกวดระดับโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย...
ชีวิตดี
ที่เงินติดล้อ เราให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น เราเชื่อว่าหากพนักงานมีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานดี
เราเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอวิธีการหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน เราพร้อมที่จะสนับสนุนพนักงานผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ ที่เราจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในสายงานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคง
เงินดี
ที่เงินติดล้อ มากกว่าค่าตอบแทน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) แบรนด์อันดับ 1 ในใจ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท และเป็นโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยที่มีสาขาให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,300 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เรามุ่งมั่นให้บริการทางการ...
วิสัยทัศน์
ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ
พันธกิจ
เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์