Mind Edge Innovation Co., Ltd.,
ที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล(ด้านการสรรหา&ฝึกอบรม)และงานด้านการตลาด
2
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เพราะคุณไม่ใช่แค่ทีมงาน แต่เราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”
เพราะเราเชื่อว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ดี คือผลลัพธ์ของความสุขที่เกิดขึ้นจากคนของเรา
เราจึงอยากมอบสิ่งดีๆ
เพื่อให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์ที่สุด
ชีวิตดี
พื้นที่ที่ดีที่สุด คือ พื้นที่ที่เราได้แบ่งปันความสุขร่วมกับทุกคน
งานดี
การทำงานที่ท้าทายและการเปิดโอกาสในการเติบโต
เงินดี
รายได้และสวัสดิการที่ดีเพื่อพนักงานของเรา
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีทั้งส่วนงานด้านการสรรหาพนักงาน ในทุกๆสาขาวิชาชีพและบริการด้านการฝึกอบรมพนักงาน หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการวางกลยุทธ์งานด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และการทำโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ

โดยทางบริษัทได้มีการเ...
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ยืนยาว 100 ปี
Become a-100 Year company
พันธกิจ
- มุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- เห็นแก่ส่วนรวม
- เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจบริการ, การตลาด
ที่อยู่
เขตบึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์