บริษัท มายา เชียงใหม่ จำกัด
0
รีวิวจากพนักงาน

ชีวิตดี
ส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีในการทำงาน
งานดี
เราพร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน
เงินดี
สวัสดิการที่ใส่ใจถึงพนักงานทุกคน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เว็บไซต์