บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
11
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด มหาชน ก่อตั้งมายาวนานกว่า 29 ปี โดยกลุ่มเจมาร์ท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเจมาร์ท มีประสบการณ์ และความชำนาญสืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปัจจุบันมีการดำเนินการใน 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ในการประมูลซื้อหนี้นั...
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตที่สะดวกสบาย ให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของพนักงานเป็นเรื่องที่ง่าย
งานดี
คุณจะได้รับการพัฒนาฝีมือ และทักษะขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่
เงินดี
สวัสดิการและฐานเงินเดือนที่เหมาะสม ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีความสุข
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเจมาร์ท มีประสบการณ์ และความชำนาญสืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
วิสัยทัศน์
"ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหนี้อันดับ 1"
พันธกิจ
เป็นผู้นำทางด้านบริหารหนี้สิน มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการตามหลัdธรรมาธิบาลทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคม
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์