บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
19
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
ที่Com7 พวกเราทำงานกันเป็นทีม เป็นทีมใหญ่ที่พร้อมช่วยเหลือกัน พุดคุยกันเมื่อเกิดปัญหา ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน เรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ และโตไปด้วยกัน
งานดี
ที่นี้มีเรื่องใหม่ๆ มาให้ทำอยู่ตลอด ผู้บริหารก็ลงมาทำงานกันอย่างใกล้ชิด พนักงานก็ได้เรียนรู้เเละเก่งขึ้นในทุกๆวัน
เงินดี
บริษัทเรามีสวัสดิการที่หลากหลาย นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน บริษัทเรามี Fitness Center ขนาดใหญ่ , Recreation Room รวมถึงมีสนามฟุตบอลในร่ม ที่พนักงานสามารถมาใช้งานได้ก่อนเเละหลังเวลางาน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ 1 ในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลัก และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในนาม BaNANA อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อร้าน Studio7 ,iCare, U-store ที่มีสาขารวมกันมากที่สุดในประเทศไทย และมีพ...
วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยุทธวิธีการบริการของแต่ละธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ การบริหารจัดการและระบบการให้บริการ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

2.ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของพนักงานและบุคลาก...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ที่อยู่
เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์