บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน
13
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
"มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่ทำงาน เช่น มุมกาแฟ โรงอาหาร ฟิตเนส ฯ และสวัสดิการ เช่น งบสนับสนุนค่ากิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น"
งานดี
บริษัท ส่งเสริมให้และพัฒนาทักษะให้พนักงานมีความเชียวชาญ ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆและองค์ความรู้ที่จำเป็น ในการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน อีกทั้งเรามีการทำงานที่มีระบบแบบแผน และมีการสอนงานและให้คำแนะนำในการทำงานอยู่เสมอ
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วโลกว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทันสมัยในด้านวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันย...
วิสัยทัศน์
เกือบศตวรรษในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่สำคัญหลายแห่งในประเทศมาโดยตลอด และเรายังคงยืนหยัดที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
พันธกิจ
สำหรับอนาคตข้างหน้าต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียน โดยมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา รวมถึงความใส่ใจดูแลพนักงานของเราทุกคน
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์