บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
CRAFT a life you love. ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก
3
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์และยกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กร ในฐานะผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญ ด้วยการทำงานภายใต้แนวคิด
𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
𝗧𝗲𝗮𝗺𝘄𝗼𝗿𝗸 การมีส่วนร่วมในการทำงาน การประสานงานในแต่ละแผนก เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรา...
ชีวิตดี
CRAFT a life you love. ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก
งานดี
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
เงินดี
ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพนักงานและสังคม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อว่า บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นโดย ORI ซึ่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ORI มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุ่ม ORI ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาร...
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนา วิถีการอยู่อาศัย และยกระดับการใช้ชีวิต
พันธกิจ
มุ่งส่งมอบคุณภาพของการอยู่อาศัย ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ที่ออกแบบด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมล้ำหน้า พร้อมการบริการที่อบอุ่น เอาใจใส่ดูแลดุจสมาชิกสำคัญของครอบครัว เพื่อให้ท่าน มั่นใจและสบายใจในวิถีชีวิตคุณภาพที่มีความสุขสูงสุด
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
เว็บไซต์