ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทุกความสำเร็จ...เกิดขึ้นได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
114
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าพนักงานเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร และพัฒนาบุคลากรของธนาคารให้มีทักษะความรู้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ ธนาคารใส่ใจดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ชีวิตดี
ทุกความสำเร็จ...เกิดขึ้นได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
งานดี
โอกาสท้าทายที่คุณจะได้ร่วมงานกับธนาคารชั้นนำที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากที่สุด
เงินดี
ธนาคารกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของพนักงานและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
เสียงจากพนักงาน
วริทธิ์ ธโนปจัย
AVP ฝ่ายนวัตกรรม Bangkok Bank INNOHUB
ระยะเวลาร่วมงาน 8 ปี
เป็นงานที่สร้างโอกาสเยอะมาก ทั้งในแง่การออกไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ การได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทำงานกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร แต่ความยากหรือความท้าทายของงานนี้คือเป็นตำแหน่งงานที่...
อ่านต่อ
ปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์
Senior Data Scientist
ระยะเวลาร่วมงาน 8 ปี
การได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธนาคารในการพัฒนาระบบหรือ Feature ใหม่เพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่ กระบวนการทำงานจะรับเป็นโปรเจ็ค ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น เช่น สายธุรกิจและสายสนับสนุนที่สามารถจบงานได้ในตัว ทำให...
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ธนาคารกรุงเทพพร้อมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ธนาคารมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนไทยมาโดยตลอด
🌎 ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการทางก...
วิสัยทัศน์
ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ
ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีดความสามารถดังนี้
📊 ด้านการเงิน ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
📊 ด้านการตลาดและลูกค้าเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ
📊 ด้านศักยภาพ ขีดความสามารถให้พน...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ที่อยู่
เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล กับการเฟ้นหาคนไอทีมาร่วมงาน
ธนาคารกรุงเทพ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตบุคลากร-พัฒนาศักยภาพ-ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพร้อมสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วม มหกรรมการเงินกรุงเทพ Money Expo 2024 ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องการเงิน ชูแนวคิด ‘คู่คิด เคียงข้างเรื่องการเงิน’ ก้าวสู่การสร้างความมั่งคั่งในยุคดิจิทัล