บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
“พนักงานทุกคนต้องสนุกและมีความสุขกับการทำงาน”
9
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เพราะเราเชื่อเสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานคือ

“พนักงานทุกคนต้องสนุกและมีความสุขกับการทำงาน”

เราจึงพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในหลายด้าน
เพื่อก้าวให้ทันโลกยุคปัจจุบันรวมถึงการทำงานเป็นทีม
และความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
สู่...
ชีวิตดี
ให้พนักงานใช้ชีวิตการทำงานที่ไม่น่าเบื่อหน่าย
งานดี
เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
เงินดี
เราตอบแทนพนักงานด้วยสวัสดิการที่ยอดเยี่ยม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ในชื่อ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มด้วยการดำเนินธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน บร...
วิสัยทัศน์
SERVING THE INFINITE FUTURE
พันธกิจ
To inspire and connect everyone through transformative immersive experiences

To revolutionize technology and unlock new possibilities.

Seizing limitless opportunities through strategic investments, driving sustainable growth, and shaping the future.
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
ที่อยู่
เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์