สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
ออฟฟิศทันสมัย เดินทางสะดวก
งานดี
โอกาส ประสบการณ์ และความท้าทายในการทำงาน
เงินดี
เงินช่วยเหลือต่างๆ สวัสดิการ เช่น ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ...
วิสัยทัศน์
“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน”
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์