บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
สร้างความสมดุลในชีวิตการทำงาน
งานดี
ให้โอกาสในการเติบโตกับพนักงานทุกคน
เงินดี
ดูแลพนักงานอย่างเต็มที่
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ได้ระบุ
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ที่อยู่
เขตบ้านฉาง, ระยอง
เว็บไซต์