บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทคิชา เป็นผู้นำด้าน Construction Engineering System
7
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ชีวิตดี
เริ่มต้น เรียนรู้ เติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
งานดี
โอกาส
เงินดี
รายได้อยู่ในระดับที่คนส่วนใหญ่พอใจ สวัสดิการครบครัน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้าน Engineering System ประกอบด้วยการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบจ่ายก๊าซ รับสร้างและจัดหาอุปกรณ์ Clean room รวมถึง Data center และห้องพ่นสีรถ...
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
เป็นผู้ให้บริการสังคมด้วยงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์