บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
Colossal International เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเคมีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในประเทศไทย อุตสาหกรรมที่เราให้บริการครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ สีและการเคลือบ หมึกพิมพ์ พลาสติก ยาง อาคารและการก่อสร้าง อาหารสัตว์ เกษตรกรรม บ้านและการดูแลส่วนบุคคล เครื่องสำอาง อาหารและยา สารหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น สิ่งทอ เยื่อกระดาษและกระดาษ เซรามิกและอีนาเมล หนังสัตว์ กระจก ปิโตรเลียม การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การบำบัดน้ำและโรงกลั่นน้ำตาล สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดในฐานะผู้...
ชีวิตดี
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับหน้าที่การงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทเราคำนึงอยู่เสมอ
งานดี
บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอเพื่อให้บุคลากรได้สั่งสมความรู้และนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงาน
เงินดี
บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของผลตอบแทนในการทำงานของบุคลากร
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สวัสดิการดี ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงาน มีความมั่นคงสูง
วิสัยทัศน์
ไม่ได้ระบุ
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ที่อยู่
เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์