บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
7
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันแบบครอบครัวอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
ชีวิตดี
"ส่งเสริมให้พนักงาน แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี"
งานดี
เปิดกว้างและสนับสนุนการเจริญเติบโตของทุกคน
เงินดี
"สวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระพนักงาน"
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาที่พักอาศัยในเมือง ที่บูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ที่ แอล.พี.เอ็น. ในการบริหารจัดการทุกอย่าง เราตัดสินใจด้วยการใช้คุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ ทั้งพนักงาน ลูกค้าและสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน์

สร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยวิถีที่ยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์