บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส
12
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
เสริมสุข เติมสุขไม่หยุดยั้ง เพราะเราคือคนเสริมสุข
งานดี
Limitless Opportunity
เงินดี
การเติบโตคือกำลังใจสำคัญในการทำงาน เราเชื่อว่า ถ้าพนักงานได้รับโอกาสและคว้ามันไว้ เค้าก็จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนเช่นกัน
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาท...
วิสัยทัศน์
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารระดับอาเซียนอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
พันธกิจ
สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์