บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
ผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย
4
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
Work Hard - Play Hard
งานดี
งานเหมืองของเราเป็นงานที่ท้าทายและสร้างคุณค่าให้กับพนักงานและเศรษฐกืจ
เงินดี
นอกจากรายได้ที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อเนื่อง
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อป...
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568
เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
พันธกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนผลิตและต้นทุนการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
2. มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจเพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริหารจัดการสร้างวัฒนธรรมยุคดิจิตอลเพื่อมุ่งสู่กร...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
ที่อยู่
เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์