บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
"A Career of Happiness and Prosperity"
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์
งานดี
บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทางานของปีถัดไปได้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
เงินดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมสร้างความสุข สนุก มีดี ให้กับสังคม ภายใต้บรรยากาศที่แสนอบอุ่น รูปแบบการทำงานที่ทันสมัย สอดคล้องก...
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก
ที่อยู่
เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์