บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
7
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
เราเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการมีชีวิตที่ดี
งานดี
เราตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มรูปแบบ เพราะการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เงินดี
เพราะการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาและสร้างความเจริญเติบโต ต้องควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งต่อพนักงาน องค์กร และผู้ถือหุ้น
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน)

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการ (Outsourcing Services) มากกว่า 40 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 440,000,000 บาท รายได้ต่อปีกว่า 1,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 8,000 คน ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 500 รายทั่วประเทศ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักดังน...
วิสัยทัศน์
สยามราชธานี คือผู้ให้โซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตเเละการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย
พันธกิจ
- เข้าใจปัญหา นำความรู้มาพัฒนา สร้างนวัตกรรม ลดภาระและเกิดประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกิจง่ายขึ้น
- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ สร้างความเจริญเติบโตและ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งต่อพนักงาน องค์กร และผู้ถือหุ้น
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ...
จำนวนพนักงาน
100 - 299 คน
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ, ทรัพยากรบุคคล, ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ที่อยู่
เขตพระประแดง, สมุทรปราการ
เว็บไซต์