บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมาเป็นเวลากว่า 48 ปี
5
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่น เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านพระราม9 เดินทางสะดวกด้วย MRT มีบรรยากาศการทำงานที่ทันสมัย พร้อมด้วยเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นเหมาะกับวัยทำงานทุกGeneration
ชีวิตดี
บรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน เดินทางสะดวก (ห่างจาก MRT เพียง 5 นาที) และยังมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น มีร้านกาแฟอร่อยภายในออฟฟิตแถมยังมีส่วนลดสำหรับพนักงานด้วย
งานดี
บริษัทได้มีการนำเอาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบมาใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานในแต่ละหัวข้อ ทั้งด้านการสอนงาน (COACHING), การจัดวาระ ประชุม (MEETING), การให้คำปรึกษา (COUNSELING), การฝึกอบรม (TRAINING) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการทำงานแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ รวม ถึงพัฒนาปรับด้านทัศนคติของพนักงาน
เงินดี
บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารการจัดการต่อพนักงาน และแรงงานอย่างเป็นธรรมในด้านการจ้าง งาน และจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆอย่างเป็นธรรม การดูแลให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพความ ปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสภาพการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านทักษะความชำนาญตามสายงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องการเป็น“บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินงานแบบเดิม ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกร...
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำของเอเชีย ที่สร้างสรรค์สถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของคนเพิ่มมากขึ้น
พันธกิจ
- ต่อประเทศ : เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
- ต่อสังคมและชุมชน : เป็นองค์ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
- ต่อผู้ถือหุ้น : เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ...
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์