บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
6
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันแบบครอบครัวอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

#TRCCareer
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เราดูแลกันเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเสมอมา คือ การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน ดังนั้น จึงได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ในรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ รวมไปถึงสวัสดิการทางการเงินอีกด้วย
เสียงจากพนักงาน
ภูวนาท ทาวงศ์มา
วิศวกรโครงการ
ระยะเวลาร่วมงาน 8 ปี
" เป็นองค์กรที่ให้โอกาสพนักงานได้แสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่และเชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง และเกื้อกูลกัน ทำให้มีความรู้สึกที่ดีในการทำงานในองค์กรนี้ "
อ่านต่อ
ธิชา โพธิสาร
นักสื่อสารองค์กร
ระยะเวลาร่วมงาน 7 ปี
" สังคมในที่ทำงานทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน "
อ่านต่อ
วิภาวี ไชยปัญญา
ผู้ช่วยผู้บริหาร
ระยะเวลาร่วมงาน 6 เดือน
" ชอบออฟฟิศมากๆค่ะ เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการทำงาน ทางบริษัทมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานอย่างครบถ้วน เช่น มีร้านคาเฟ่ ตู้กดขนม ทำให้เวลามาทำงาน และช่วงพักเบรค รู้สึกดีมากค่ะ "
อ่านต่อ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Employee's Photo
19
Post
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี งานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค รวมถึงบริษัท สหการวิศวกร...
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการอย่างครบวงจร (Turnkey EPC) และตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT) ** ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา(พม่า) เวียดนาม และไทย
พันธกิจ
• To our shareholders and partners
สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส
• To our customer
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า
• To our society
เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• To our e...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์